دوره ارزانی است ...!

چه کسی میگوید که گرانی اینجاست ؟

دوره ارزانی است ..!

چه شرافت ارزان !

تن عریان ارزان !

و دروغ از همه چیز ارزان تر ،

آبرو قیمت یک تکه نان ،

و چه تخفیف بزرگی خورده است

قیمت هر انسان ..!

/ 1 نظر / 31 بازدید
mina

ای دریغا که همه مزرعه دلها را علف هرزه کین پوشانده ست هیچ کس فکر نکرد که در آبادی ویران شده دیگر نان نیست و همه مردم شهر بانگ برداشته اند که چرا سیمان نیست و کسی فکر نکرد که چرا ایمان نیست و زمانی شده است که به غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست